roku.

  
Śmiłowice herb

STRONA INFORMACYJNA
Sołectwa Mikołów - Śmiłowice

Śmiłowice to jedno z pięciu sołectw w obszarze miejskim Mikołowa, przy drodze krajowej nr 44.

Najwcześniejsze wzmianki o naszej miejscowości pochodzą z XIV w. Wieś powstała przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym ze wschodu przez Kraków na Śląsk, do Wrocławia. Prawdopodobnie od początku była własnością panów pszczyńskich. W XVI w. większa część ziemi należała już do folwarku książęcego, który w XIX w. stał się samodzielnym obszarem dworskim, nadal będącym własnością księcia pszczyńskiego. Na jego terenie działa dziś oddział Śląskiego Ośrodka Doradctwa Rolniczego. Mieszkańcy wsi trudnili się głównie rolnictwem, w Śmiłowicach znajdowały się też tartak i warzelnia soli, należące do właściciela ziemi pszczyńskiej, oraz piece do wypalania wapna, tzw. wapiennik. Warzelnię soli założył pod koniec XVI w. baron Promnitz. Sprowadzano do niej sól kamienną z kopalni w Wieliczce i na miejscu warzono ją, aby uzyskać sól spożywczą.

W plebiscycie 1921 r. ok. 85% śmiłowiczan głosowało za Polską i miejscowość ta została przyłączona do Rzeczypospolitej Polskiej.

W Śmiłowicach, przy skrzyżowaniu obecnych ulic: Gliwickiej i Jesionowej, nieopodal budynku starej szkoły, wzniesiona została murowana kapliczka przydrożna. Barokową kapliczkę zbudowano na rzucie kwadratu; okna i drzwi zamknięte są półkoliście, dach 2-spadowy, kryty dachówką, z dużą, czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę, krytą daszkiem namiotowym. Wewnątrz znajduje się kamienny relief Chrystusa w Ogrójcu, ludowo barokowy, zapewne również z XVIII w. Fundator kapliczki oraz dokładna data jej powstania są nieznane. Miejscowa tradycja mówi, iż kapliczka ta - najstarszy obecnie zabytek w Śmiłowicach - stanęła w miejscu, w którym pochowano niegdyś „żołnierzy szwedzkich", tzn. żołnierzy z ewangelickich, duńsko-niemiecko-szwedzkich oddziałów gen. E. Mansfelda z okresu Wojny 30-letniej (1618-1648).


Należy też wspomnieć o przeniesionym do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie drewnianym XVIII-wiecznym spichlerzu ze śmiłowickiego dworu.

Jednak najbardziej znaną pamiątką przeszłości, znajdującą się w Śmiłowicach, jest pas umocnień z czasów II wojny światowej. Znajdują się tu najlepiej zachowane bunkry należące do tworzonego od 1933 r. Obszaru Warownego „Śląsk” – odcinka „Mikołów”. Wszystkie schrony powstały w 1939 r.


Od roku 1922 r. Śmiłowice należały do powiatu rudzkiego, po zniesieniu w/w w roku 1925 do powiatu pszczyńskiego. W latach 1945-54 były siedzibą gminy Śmiłowice (Mokre, Borowa Wieś i Paniowy oraz Stara Kuźnia - dziś Ruda Śląska). W roku 1972 zostały przyłączone do gminy Mokre a w roku 1975 do gminy miejskiej Mikołów.

W roku 1982 rozpoczęto budowę kościoła w Śmiłowicach, który został konsekrowany w 1992 r. przez abpa Damiana Zimonia. Wtedy też utworzono tu osobną parafię pw. Matki Boskiej Częstochowskiej – od początków swego istnienia wieś należała bowiem do parafii św. Wojciecha w Mikołowie, a od 1959 r. do parafii NMP również w Mikołowie.
Jesteś

gościem na tej stronie
od 2 lutego 2013 r.


Reklama Reklama Reklama Reklama
Administrator strony

Copyright © 2021 lebmar. All Rights Reserved.